EPB

EPB

fotolia_73718602_xsOm de CO2 uitstoot tot een minimum te beperken beslist de Vlaamse regering dat alle nieuwbouwwoningen vanaf 2006 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Kortom moet de EnergiePrestatie en het Binnenklimaat van een woning op een doordachte manier behandeld worden.
Vooraleer u start met de bouw of renovatie, spreekt het voor zich om een doordacht plan op te stellen. Dit plan zorgt ervoor dat er steeds de juiste keuzes gemaakt worden. Het bouwen wordt steeds duurder en men dient steeds betere keuzes te maken om het budget optimaal te benutten.  Het EPB dossier voor uw project legt hier een goede basis voor.

Eisen:

De eisen die gesteld worden voor woningen met een bouwaanvraag vanaf 2016 kan u terug vinden via volgende link.

 

Hoe verloopt de samenwerking?

Om u optimaal van dienst te zijn, spreken we graag met u af om de bouwplannen te overlopen en om een deskundige uitleg te geven over de eisen die gesteld zijn aan u bouwproject of renovatie. Tijdens dit kennismakend gesprek trachten we een doelstelling te definiëren die u wenst te bereiken met de woning.

Na het opstellen van de voorcalculatie gaan we in detail de constructieopbouw en de technische installatie bespreken. Hier krijgt u de nodige technische info over de materialen en technieken die in rekening zijn gebracht in de voorcalculatie. Tijdens dit gepsrek worden simulatie opgesteld en komen we tot een globaal advies.

Na het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning kan de startverklaring ingediend worden. Dit dient ten laatste 8 dagen voor de start van de werken ingediend te worden bij het VEA.

Tijdens de werken worden de nodige werfbezoeken ingepland. Tijdens deze advies gesprekken trachten we steeds constructief samen te werken met de aannemer en architect. Ook op vlak van luchtdichtheid trachten we voldoende aandachtpunten te communiceren met de bouwheer en de aannemer(s).
U kan ons steeds contacteren voor een bijkomend advies of om meer uitleg omtrent een bouwknoop, dit geldt zowel voor u als bouwheer of voor de aannemer.

Na ingebruikname van de woning dient, binnen de 6 maanden, de eindaangifte ingediend te worden. De samenstelling van het definitief dossier kan u bekomen via mail.

 

Taken van de verslaggever:

De verslaggever maakt voor de start van de werken een berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het bouwproject, de voorafberekening. We zorgen ervoor dat de voorcalculatie zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt wordt.
Tijdens de bespreking van de voorcalculatie gaan we dieper in op de constrcutie opbouw, bouwknoopdetails en de technische installatie.
De verslaggever dient de startverklaring definitief elektronisch in bij de energieprestatiedatabank, vóór de start van de werken. De voorafberekening is een onderdeel van de startverklaring. Vervolgens kan de verslaggever de papieren versie voorleggen aan de betrokkenen ter ondertekening. De verslaggever houdt deze ondertekende versie bij.
Wanneer de theorie wordt omgezet in de praktijk komt met vaak voor praktische problemen. Tijdens werfbezoeken en overlegmoment en met architect en aannemer kan er steeds een gepaste oplossing gevonden worden.
De verslaggever stelt de voorlopige EPB-aangifte op als de werken voltooid zijn en legt deze versie voor aan de aangifteplichtige ter goedkeuring.
De verslaggever moet de EPB-aangifte definitief elektronisch indienen bij de energieprestatiedatabank. De uiterste indiendatum voor de EPB-aangifte is:
– zes maanden na de eerste van de volgende twee data:
* datum van ingebruikname
* datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken
– en in elk geval uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding.

De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering van het project. Na de definitieve indiening kan de verslaggever de papieren, ondertekende versie van de aangifte bezorgen aan de aangifteplichtige. De aangifteplichtige houdt deze versie gedurende tien jaar bij.

 

Onafhankelijk advies

Zowel tijdens al na het uitvoeren van de berekening trachten we steeds op een doordachte en vooral onafhankelijke manier te streven naar een goed gefundeerd advies in functie van het budget en in functie van uw woning.

 

De eisen voor de komende jaren:

Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in 2020. En vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 het E30-peil moeten respecteren.

Verstrengingspad-EPB-eisen_1